Diploma’s

U heeft geen apart diploma meer nodig om een bedrijf te mogen starten. Vroeger moesten ondernemers een middenstandsdiploma hebben. Deze verplichting bestaat echter niet meer. Of u andere diploma´s nodig heeft, hangt af van het soort bedrijf dat u start.

Vakdiploma

In sommige gevallen heeft u een vakdiploma nodig om een bepaald beroep of bedrijf te mogen uitoefenen. Bijvoorbeeld als u als beveiliger start. Ook een drogist heeft een vakdiploma nodig, voor de verkoop van geneesmiddelen.

Horeca

Als u start als horecaondernemer of als slijter moet u het diploma `Sociale hygiëne en veiligheid´ hebben. U bent namelijk verantwoordelijk voor de veiligheid van uw klanten. In uw bedrijf moet een beheerder of bedrijfsleider aanwezig zijn die dit diploma heeft. De naam van deze persoon of personen moet u laten vermelden op uw Drank- en Horecavergunning.


Certificate of qualification

You are not required to have a separate diploma in order to launch  your own company. This is only relevant for specific sectors such as healthcare and pharmaceuticals or butcher shops, bars and restaurants.

 

Vergunningen

Het is belangrijk dat uw bedrijf de juiste vergunningen heeft. Welke vergunningen u precies nodig heeft hangt af van het soort bedrijf en uw activiteiten. Als u bijvoorbeeld wilt (ver)bouwen heeft u een bouwvergunning nodig. Vaak moeten bedrijven ook een milieuvergunning hebben. Andere vergunningen gelden alleen voor bepaalde branches, bijvoorbeeld de drank- en horeca vergunning. Sinds juli 2007 is de vestigingswet ingetrokken. Dat betekent dat u geen vestigingsvergunning meer nodig heeft als u wilt gaan ondernemen.

Permits

It is very important that your company has the correct permits. The specific permit that you need depends on the company and its activities. If, for example, you wish to construct a building you will need planning permission. An environmental permit is often also required. Other permits are only needed in specific branches, such as the liquor and catering license (drank en horeca vergunning).

Further information: Beverage and liquor license

 

Belastingdienst

Iedere onderneming in Nederland moet zich inschrijven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dat geldt voor een rechtspersoon zoals een besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging of stichting. En voor een samenwerkingsverband zoals een maatschap of vennootschap onder firma. Het geldt ook voor een eenmanszaak. Bent u een vrijeberoepsbeoefenaar, zoals advocaat of architect? Dan moet u zich inschrijven als u voldoet aan de criteria voor een onderneming.

Aanmelding via de KvK

Start u een eenmanszaak, vennootschap onder firma (VOF), commanditaire vennootschap (CV) of maatschap? Dan regelt u uw aanmelding voor de Belastingdienst bij de KvK, tegelijk met uw inschrijving in het Handelsregister. U ontvangt naast uw KvK-nummer ook een btw-identificatienummer. Hiervoor kunt u het formulier “voorbereiding gemeenschappelijke inschrijving startende onderneming“ gebruiken. 

Aanmelding rechtspersonen

Voor een oprichten van een rechtspersoon (zoals een BV of NV) is een oprichtingsakte bij een notaris noodzakelijk. De notaris zal in de regel ook zorgen voor de inschijving in het handelsregister door middel von een formulier.

More: OndernemerspleinFormulier Inschrijving Eenmanszaak, vof, cv en maatschap.

 

Tax authorities

When you set up your own company, you are obliged to register with the tax authorities. This can be done in several ways, depending on the legal entity.

Registration with the Chamber of Commerce

When you set up a sole proprietorship or partnership, the Chamber of Commerce will automatically register you with the tax authorities when you sign up. Here you will receive your CoC number as well as your tax identification number.

Registration of legal entities

Entrepreneurs who wish to set up a public or private limited company must register separately with the tax authorities. After completing the form, please send it to the tax authorities in your region. The tax authorities will then decide on the most appropriate tax for your company.

More  Tax authority

 

Administratie

In een goede administratie legt u periodiek vast wat er in uw onderneming gebeurt. U kunt zo overzicht houden, ontwikkelingen signaleren en op tijd beslissingen nemen. Een administratie is niet alleen van belang voor uw eigen bedrijfsvoering, u bent ook wettelijk verplicht een administratie bij te houden en deze te bewaren. De administratie vormt de basis voor uw belastingaangiften.

Verdere informatie: Ondermersplein

 

 

 

BOOST YOUR BUSINESS