CAO

Voor de meeste branches is er een CAO opgesteld die als minimum eisen gelden. Neem deze dus goed door voordat u een contract op gaat stellen. 

Verdere informatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Collective Labour Agreement (CLA)

Most sectors have a collective labour agreement. If your company is in one of these sectors, you must use the content of the agreement as a minimum legal requirement for your employee’s employment contract. For more information on the CLA visit:
http://www.cao.nl/


Personeel

U bent wettelijk verplicht om de veiligheid en gezondheid van werknemers te beschermen. Hiervoor moet u een dienstverleningscontract met een geregistreerde bedrijfsarts afsluiten. U mag zelf bepalen hoe u de veilige arbeidsomstandigheden organiseert. U moet een veilige werkomgeving bieden die vrij is van agressie, pestgedrag en seksuele intimidatie.

Arbeidstijden

In de Arbeidstijdenwet staan de regels voor de werk- en rusttijden van werknemers.

Verdere informatie: UWV, Ondernemersplein (zoekterm Personeel)

Professional conduct in the company

As an employer, you are obliged by law to ensure a healthy and safe environment for your employees. This includes drafting a service contract with a registered company doctor. In general, you are allowed to determine how you organise your working environment as long as you ensure that it is free of aggression, bullying and sexual harassment.

If you run a business in the Netherlands and you employ staff, or if your business has its registered office outside of the Netherlands and you employ workers in the Netherlands, you must comply with statutory regulations regarding working hours and rest times. These regulations state that your employees may not exceed a specific number of working hours per day and per week. They are also entitled to take regular breaks. These rules apply to everyone, including foreign employees and temporary personnel.

More: Working-hours-rest-times

BOOST YOUR BUSINESS