Naamloze Vennootschap (NV)

Een naamloze vennootschap (NV) is een vennootschap waarvan het kapitaal is verdeeld in aandelen, net zoals bij de besloten vennootschap (BV). Een belangrijk verschil is dat de aandelen van een NV overdraagbaar zijn. De NV kan overdraagbare aandelen uitgeven, die verhandelbaar zijn op de beurs (aandelen aan toonder).

Oprichting van een NV

Voor het oprichten van een naamloze vennootschap gelden vrijwel dezelfde eisen als bij het oprichten van een besloten vennootschap.

Deponeren jaarstukken van de NV

De BV en NV moeten jaarstukken opstellen en inleveren bij de Kamer van Koophandel. De wijze waarop dit moet gebeuren, hangt af van de grootte en omvang van het bedrijf.

NV en aansprakelijkheid

Voor de aansprakelijkheid, belastingen, sociale zekerheid en continuïteit van de NV, gelden dezelfde regels als voor de BV. Voor een NV in oprichting gelden dezelfde regels als voor een BV in oprichting.

Verdere Informatie: Ondernemersplein

 

Public limited company

The public limited company, known in Dutch as a naamloze vennootschap (NV), is a partnership that is very similar to the private limited company; the only difference is that its shares are transferrable and can be sold on the stock exchange.

Establishing a public limited company

The most important criteria for setting up a public limited company are:

  1. You are required to have a notarial act;
  2. The Ministry of Justice must sign a certificate of no objection;
  3. A minimum capital of €45,000 must be paid into the company in full;
  4. The company must be registered with the Dutch Chamber of Commerce Trade Register.

Public limited company and liability

The liability of the shareholders in a public limited company is limited to the amount they invest. As the company is considered a separate legal entity, it is held solely responsible for its actions. Under certain exceptional circumstances, a judge may rule against this law. These often comprise situations in which the shareholders have abused their rights.

BOOST YOUR BUSINESS