Besloten Vennootschap (BV)

De BV is een vennootschap waarin het kapitaal in aandelen is verdeeld. De aandelen zijn in handen van de aandeelhouder(s). De BV is een rechtspersoon met dezelfde juridische status, rechten en plichten als een natuurlijk persoon. De BV zelf wordt als ondernemer gezien, de directeur is in dienst van deze onderneming en handelt uit naam van de vennootschap. U kunt een BV zelfstandig, of samen met anderen oprichten.

Het kapitaal van een bv is verdeeld in aandelen, die in bezit zijn van de aandeelhouders.. De hoogste macht ligt bij deze aandeelhouders. De bestuurders geven de dagelijkse leiding aan het bedrijf. Een bv kan ook een raad van commissarissen hebben, die toezicht houdt op het bestuur. Bij kleine BV´s is de directeur vaak ook de enige aandeelhouder. Er kan een Raad van Commissarissen zijn, die toezicht houdt op de directie. De aandelen staan op naam en zijn niet vrij overdraagbaar. In de statuten moet een `blokkeringsregeling` staan. Aandeelhouders die aandelen willen verkopen of overdragen, moeten deze eerst aanbieden aan mede-aandeelhouders, of goedkeuring vragen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Oprichting BV

De belangrijkste eisen bij oprichting van een BV:

  • De oprichting gebeurt via een notaris. De notaris stelt de notariële akte op met daarin de statuten.
  • U moet minstens 1 eurocent in de vennootschap storten. Dit kan geld, maar ook in natura, zoals met onroerend goed.
  • De BV moet worden ingeschreven in het handelsregister. Dit verzorgt meestal de notaris.

Totdat dit gebeurd is, zijn de bestuurders ook persoonlijk aansprakelijk.

  • Een BV moet elk jaar Jaarstukken opstellen en openbaar maken bij de KvK.

Verder informatie: Ondernemersplein

 

Private company with limited liability (BV)

The private limited is a legal person: a person having rights and obligations, just like a natural person. The natural person who has incorporated the private limited cannot be held liable, in principle, for the debts incurred by the private limited. The BV itself is seen as the entrepreneur, whereas the natural person who is appointed director merely acts on behalf of the BV and cannot be held personally liable (with the exception of certain situations) for his acts. A private limited company can be incorporated by one person – a sole shareholder BV – or by more persons. The capital of a private limited is divided in shares.

The shareholder’s liability is limited to the total sum of his participation. Since the BV is a legal person, having its own independent rights and obligations, the persons involved - directors and supervisors - cannot be held liable for the debt of the company. However, a company director or officer may be held liable as a private person if he has acted negligently or culpably.

More: Ondernemersplein

 

 

BOOST YOUR BUSINESS