Subsidies

Investeringen en uitbreidingen zijn dikwijls makkelijker te realiseren dan u denkt. Er zijn diverse subsidies en fiscale aftrekposten die u net dat steuntje in de rug geven om uw plannen door te zetten. 

Verdere informatie: Ondernemersplein

Subsidies

Investments and expansions are often easier to make than people might think. There are several different subsidies and tax allowances available to support you in achieving your goals.

Further information: Subsidies

 

Fiscale regelingen

Er zijn verschillende aftrekposten en fiscale regelingen voor ondernemers. Voor starters zijn er extra regelingen. Om hiervoor in aanmerking te komen is het belangrijk dat de Belastingdienst de ondernemer ziet als ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Verdere informatie: Ondernemersplein

 

Belastingen

Als ondernemer krijgt u vroeg of laat met belastingen te maken. U moet btw betalen of u krijgt btw terug. U betaalt inkomstenbelasting, milieubelasting of een van de gemeentelijke belastingen. Doet u zaken in het buitenland? Dan krijgt u te maken met invoerheffingen en accijnzen.

Verdere informatie: Ondernemerplein

 

Tax benefits

Various tax benefits are available for starting entrepreneurs. To be considered for these benefits, you must be registered with the tax authorities.

 

More information: Tax authoriy Start a business , Tax authority deductions