Autorisations

Il est très important que votre société possède les bonnes autorisations. L’autorisation dont vous avez besoin est fonction de la société et de ses activités. Par exemple, un restaurant doit avoir une autorisation de l’agence fédérale pour la sécurité alimentaire.

Vergunningen

Het is zeer belangrijk dat uw onderneming over de juiste vergunningen beschikt. De specifieke vergunning die u nodig heeft hangen af van de onderneming en bijhorende activiteiten. Een restaurant zal bijvoorbeeld over een vergunning moeten beschikken van het Federaal Agentschap van de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV – dienst Eetwareninspectie).

Permits
It is very important that your company holds the correct permits. The specific permit that you need depends on the company and its activities. For example,  a restaurant will require a permit from the food safety administration.

BOOST YOUR BUSINESS